Vietlott jackpot


vietlott jackpot

Phan Quc Thy.764.145.600 VND Theo ó, khách hàng lnh thng ln này là ông Phan Quc Thy, thng trú.
H Chí Minh (thuc i l May Mn Vit).
Tm vé c phát hàng ti im bán hàng x s t chn Vietlott: S 124, ng Mc Thiên Tích, khu ph 2, phng Bình San, th xã Hà Tiên, Kiên Giang.
H Chí Minh cng t chc l trao giy chng nhn im bán hàng may mn cho im bán hàng ã phát hành tm vé may mn này.Tm vé c phát hành ti im bán hàng x s t chn Vietlott: Khu ph 1, TT Hng Canh, Huyn Bình Xuyên, Vnh Phúc.Ch An n.Sau khi bit mình trúng thng ông T ã mang chic vé may mn n Chi nhánh Cn Th làm th tc nhn thng.VN, mega 6/45 Ông Trn Nht Khánh.900.430.250, vN, mega 6/45, anh Nguyn Hu Ngha.509.250.750 VN Power 6/55 Ch.333.582.600 VN Power 6/55.Ây cng là ln u tiên à Nng có khách hàng trúng gii Jackpot, và là ln th 2 khu vc min Trung Tây nguyêu khi nhn gii Ông M ã tng 100 phn quà cho các ngi nghèo ti à Nng Tng giá.
Chic vé trúng gii Jackpot 2 tr giá 2,5 t ng c anh Ngha la chn theo nhng con s yêu thích t trc.
Quyt nh dành 100.000.000 ng làm t thin.
Ông tng tip xúc vi loi hình x s in toán trc ây rt lâu khi còn là du hc sinh.
Bà.703.129.500 VND Chia s cùng Vietlott,.VN, mega 6/45 Ông.R.Ông vô cùng bt ng khi bit mình trúng.RSS, copyright, công ty C phn VCCorp, tng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, S 1 Nguyn Huy Tng, Thanh Xuân,.Trong ó, ông ã dành tng i tuyn U23 Vit Nam; Qu ngi nghèo quê anh, Mái m cho ngi nghèo có hoàn cnh c bit khó khan và các gia ình chính sách Thí Minh VTV9; Chung mt tm lòng HTV; Qu ngi nghèo.


Sitemap